Sök

Akademiska hjältar & sanningssökande som norm – Stern på Academic Rights Watch

Nyheter
Charlotta Stern

”En av mina hjältar är sociologen James S. Coleman. Han var en pionjär inom utbildningssociologi, skrev böcker om matematisk sociologi och var en av de första att lansera begreppet socialt kapital. Colemans forskning kännetecknades av rigorös metodik och empiriskt förankrade resultat. Han var dessutom en modig forskare som stod upp för sina forskningsresultat även när de gick emot ’etablerad sanning’, också sina egna tidigare sanningar.”

Så inleder Lotta Stern, vice vd Ratio och professor i sociologi vid Stockholms universitet, en sommarkrönika på Academic Rights Watchs hemsida. Stern är representant för det senare på Stockholms universitet.

Läs krönikan här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578