Sök

Alex Coad gästforskare i maj

Nyheter
Alex Coad

Alex Coad, Research Fellow vid University of Sussex, School of Business, Management and Economics, gästar Ratio i maj.

Alex Coad samarbetar med flera av Ratios forskare inom området snabbväxande företag. I maj besöker han Ratio inom ramen för det internationella gästforskarprogrammet.

Alex Coad presenterar ett working paper om överlevnad och tillväxt hos nystartade företag, på Ratio den 16 maj kl 14.00. Seminariet är öppet även för forskare som inte är knutna till Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578