Sök

Alexandru Panican medverkar i En bok, en författare

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Ratio i media, Yrkesutbildning

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv – Kunskapskanalen

Alexandru Panican är redaktör för boken Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Det finns fortfarande ett stort politiskt intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och då i synnerhet lärlingsutbildningarna. I antologin medverkar olika forskare med intresse för yrkesutbildning och de utgår från sina olika ämnesperspektiv. Intervjuare: Anita Kratz.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578