Alexandru Panican medverkar i En bok, en författare


Typ: Ratio i media
2015-03-03

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv – Kunskapskanalen

Alexandru Panican är redaktör för boken Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv. Det finns fortfarande ett stort politiskt intresse för gymnasiala yrkesutbildningar och då i synnerhet lärlingsutbildningarna. I antologin medverkar olika forskare med intresse för yrkesutbildning och de utgår från sina olika ämnesperspektiv. Intervjuare: Anita Kratz.