Sök

Alla reformer kostar inte pengar

Nyheter
Företagandets villkor, Offentliga finanser, Politik, Reform, Reformutrymme

Alla reformer kostar inte pengar – Folkbladet

Widar Andersson skriver om boken fem reformer som inte kostar en spänn där Ratios forskare Mattias Lundbäck medverkat.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578