Sök

Allt högre utbildning – allt sämre matchning

Nyheter
Företagandets villkor, Johan Eklund, Jönköping International Business School, Kompetens för tillväxt, Kompetensförsörjning, Lars Pettersson, Peter Karlsson, Utbildning

Utbildningsnivån bland befolkningen i Sverige ökar stadigt. Samtidigt försämras matchningen. Inte ens på regional nivå fungerar matchningen särskilt väl. Det visar en ny rapport inom forskningsprojektet Kompetens för tillväxt, framtagen av Internationella Handelshögskolan i Jönköping, som presenteras i Almedalen idag.

Det finns inget generellt problem med kompetensförsörjning av högutbildade. Rapporten visar tvärtom att det finns ett regionalt överskott på högutbildade. Det indikerar att yrkeskunskap och annan praktisk erfarenhet kommer att vara en framtida bristvara, i den utsträckning det inte redan är det.

Matchningen mellan utbildningens utbud och näringslivets efterfrågan är dålig. Därmed blir utbildningspremien är låg och den faller markant. Även effekten på bruttoregionalprodukten (BRP) faller, vilket kan indikera att utbildningskvaliteten försämras.

– Att det regionala produktivitetsbidraget (BRP) av högre utbildning är kraftigt fallande under senare år stärker tesen om överutbildning och brister i matchningen mellan utbildning och kompetens, säger Johan Eklund, docent i nationalekonomi och ansvarig för rapporten.

– Vi upplever en paradox. Tillväxt antas drivas av kunskapsutveckling – i det här fallet höjs utbildningsnivån bland befolkningen men matchningen försämras.

Rapporten ”Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv” presenterades i Almedalen 1 juli 2013. Rapporten är framtagen av Johan Eklund, Peter Karlsson och Lars Pettersson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping på uppdrag av KK-stiftelsen och ingår i forskningsprojektet Kompetens för tillväxt som drivs av Ratio. Rapporten finns att ladda ned på www.kompetensfortillvaxt.nu

För mer information, kontakta:

Johan Eklund, docent
johan.eklund@jibs.hj.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578