Sök

Anders Gustafsson: Svårt att se ljus i den grekiska tunneln

Nyheter
Anders Gustafsson, EU, Företagandets villkor, Institutionell ekonomi, Nationalekonomi, Politisk ekonomi, Ratio i media, Skuld

Svårt att se ljus i den grekiska tunneln – Dagens samhälle

Strukturreformer är en nödvändig väg ut ur krisen för Grekland. Samtidigt har historien visat att det är oerhört svårt att tvinga på ett land strukturreformer utifrån, skriver Anders Gustafsson, doktorand i nationalekonomi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578