Sök

Andrea Geissinger får pris för bästa doktorsavhandling

Nyheter

Mottagarna av årets Oskar Sillén-pris för bästa doktorsavhandling i företagsekonomi är Ratio-forskaren Andrea Geissinger samt Raymond Ndikumana, båda har disputerat vid Örebro Universitet.

Oskar Sillén-priset delas ut av FEI:s moderförening Föreningen Företagsekonomiska Institutet till minne av Oskar Sillén, som var en pionjär inom svensk företagsekonomisk forskning och utbildning samt ordförande i FEI 1917–1920.

Andrea som var doktorand på Ratio och Örebro universitet har i sin avhandling ”Platforms in Liquid Modernity: Essays about the Sharing Economy, Digital Platforms, and Institutions” studerat olika aspekter av och samverkan mellan delningsekonomi, plattformar och institutioner.

I en intervju med FEI säger Andrea:

– Det känns fantastiskt. Jag är tacksam över att juryn uppskattar min avhandling och det arbete jag har lagt ner. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till min handledare, mina kollegor och andra forskare som har hjälpt mig med olika perspektiv och bidragit till min forskning.

Andrea är för närvarande forskare vid Stanford University i Kalifornien, där hon forskar om den digitala teknikens inverkan på organisationer och samhället.

Läs mer om FEI och priset här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578