Sök

Andrea Geissinger tilldelas stipendium för forskning om delningsekonomi

Nyheter
Andrea Geissinger, Delningsekonomi, Disruptiva innovationer, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Forska hos Ratio, Innovation, Marknadsföring, Örebro universitet

Doktoranden Andrea Geissinger har tilldelats Carl August och Bertil Carléns stiftelses stipendium för bästa uppsats. Stipendiet tilldelas studenter som under föregående år har examinerats för en uppsats av hög kvalitet inom innovation eller entreprenörskap.

Andrea Geissinger doktorerar i företagsekonomi på Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och Örebro universitet. I sin forskning undersöker hon hur entreprenörer med innovativa nya affärsmodeller har anammat idén om delningsekonomi.

Andrea Geissinger visar i sin forskning hur dessa entreprenörer och deras innovationer i den digitala delningsekonomin skapar möjligheter och utmaningar både för samhället som helhet och för företagen. Hennes forskning visar också att delningsekonomin blandar inslag från såväl marknads- som icke-marknadslogik. Hon visar även hur dessa paradoxer öppnar för nya forskningsmöjligheter om exempelvis konfliktytor mellan delningsekonomin och traditionella institutioner.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578