Andreas Hatzigeorgiou aktuell med ny Delmirapport om migration


Typ: Ratio i media
2015-09-01

”Invandringen ökar Sveriges export och gynnar tillväxten” – DN debatt

– Att bara se invandringens kostnader ger en missvisande bild. Migration leder till ökad internationalisering och kan därför bidra till fler jobb och ökad tillväxt, särskilt för exportländer som Sverige. Det visar vår omfattande forskningsgenomgång, skriver nationalekonomerna Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk på DN Debatt.

Läs Hatzigeorgious och Lodefalks bakomliggande rapport för Delegationen för migrationsstudier (Delmi) här.

Andreas Hatzigeorgiou är fil dr i nationalekonomi, chefsekonom vid Stockholms handelskammare samt även knuten till Ratio. Magnus Lodefalk är ek dr och forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet. I maj 2015 presenterade Hatzigeorgiou och Lodefalk forskning om handel och migration som en del i Ratios vetenskapliga seminarieserie.