Andreas Hatzigeorgiou om Brexit i Ekonomiekot


Typ: Aktuellt
2016-03-11

På lördag den tolfte mars medverkar Andreas Hatzigeorgiou i Ekonomiekot lördag för att diskutera effekterna av en möjlig Brexit, ett brittisk utträde ur Europeiska unionen. Inslaget kan höras cirka 11.40 i P1 och i efterhand här.

Andreas Hatzigeorgiou forskar bland annat om globaliseringens hinder och drivkrafter samt företagens internationalisering. Hans forskning om betydelsen av nätverk, förtroende och kunskap har bidragit till att öka förståelsen för hur informella handelshinder i allmänhet och hur migration i synnerhet påverkar internationell handel i den moderna ekonomin.

Andreas Hatzigeorgiou, fil dr i nationalekonomi, innehar examina från Lunds Universitet och University of Michigan, Ann Arbor. Han forskar sedan 2015 på Ratio samt är även chefekonom vid Stockholms Handelskammare.