Sök

Andreas Hatzigeorgiou: Så kan Sverige tjäna på brexit

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Brexit, Företagandets villkor, Reformer

Så kan Sverige tjäna på brexit – Svenska Dagbladet

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag skriver Andreas Hatzigeorgiou, forskare vid Ratio och chefekonom på Stockholms Handelskammare tillsammans med Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare att Sverige kan tjäna på Storbritanniens utträde ur EU.

Brexit kan leda till att Stockholm blir ett starkare finansiellt centrum i Europa. Men för att Stockholm och Sverige ska kunna locka till sig fler företag och talanger och bli ett attraktivt alternativ till London och Storbritannien behövs det reformer på en rad kritiska områden. Bostadskrisen behöver lösas, infrastrukturen förbättras, arbetsmarknaden öppnas upp och skattesystemet ses över. Förändringar som dessa skulle förbättra villkoren för företagandet och öka Sveriges konkurrenskraft.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578