Sök

Andreas Stephan i debatt om råvaruutvinning

Nyheter
Andreas Stephan, Företagandets villkor, Jönköping International Business School, Ratio i media

”Ojnareskogen en möjlighet för industrin” – Svenska dagbladet

”Avfall kan omvandlas till ny resurs – Svenska dagbladet

”Ett Natura 2000-område på Gotland – som sätter stopp för kalkbrytning – kan öppna upp för en omställning av svensk basindustri. Kalk är viktig för industrin. Men mineralerna behöver inte nödvändigtvis tas från jordskorpan.”

Professor Andreas Stephan skriver på Svd Brännpunkt tillsammans med forskarna Roozbeh Feiz Aghaei, Anders Broström, Almas Heshmati, Martin Hultman, Nils Johansson, Hans Lööf, Jonathan Metzger och Björn Wallsten. Debatten sker mot bakgrund av processen att omvandla gotländska Ojnareskogen till ett Natura 2000-område.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578