Andreas Stephan i rapport till Europeiska kommissionen


Typ: Aktuellt
2016-06-16

Professor Andreas Stephan har deltagit i en europeisk studie som granskar ersättningspraxis inom kreditinstitut och värdepappersföretag samt hur denna påverkar institutionernas risktagande och prestation. Studien har nu redovisats i en rapport till Europeiska kommissionens generaldirektorat för rätts- och konsumentfrågor och kan laddas ned här.