Sök

Andreas Stephan i rapport till Europeiska kommissionen

Nyheter
Andreas Stephan, EU, Företagandets villkor, Innovation, Nationalekonomi

Professor Andreas Stephan har deltagit i en europeisk studie som granskar ersättningspraxis inom kreditinstitut och värdepappersföretag samt hur denna påverkar institutionernas risktagande och prestation. Studien har nu redovisats i en rapport till Europeiska kommissionens generaldirektorat för rätts- och konsumentfrågor och kan laddas ned här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578