Sök

Andreas Stephan i tysk företagsstudie

Nyheter
Alexander Eickelpasch, Andreas Stephan, Företagandets villkor, Georg Hirte, Location factors, Multi-equation system, Perception bias

Andreas Stephan har publicerat en ny artikel i tidskriften Journal of Economics and Statistics tillsammans med Alexander Eickelpasch (DIW Berlin) och Georg Hirte (Technische Universität. Dresden). I Firm’s Evaluation of Location Quality – Evidence from East Germany undersöks företagares bedömning av lägeskvalitet. Detta genom av en undersökning av 6000 företag i tidigare Östtyskland och hur dessa bedömer viktiga faktorer vid företagslokalisering. Exempel på dessa är närhet till kunder och leverantörer, infrastruktur, närhet till universitet, och regional image. Resultaten visar att företag värderar en rad skilda faktorer vid lokalisering, samt att modeller har svårt att fånga vilka faktorer som kommer att vara utslagsgivande. Resultaten tyder därför på att beslutsfattare som är intresserade av att attrahera företag bör intressera sig för företags sammantagna uppfattningar av regional image utöver att förbättra enstaka lokaliseringsfaktorer.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578