Sök

Anette Andersson ny forskningsassistent

Nyheter
Anette Andersson, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Johan Eklund, Jönköping International Business School, Nationalekonomi, Regelbörda

Anette Andersson är ny forskningsassistent hos Ratio och arbetar med konsekvensanalyser avseende regelförenkling.

Anette Andersson arbetar som forskningsassistent åt Johan Eklund, och studerar konsekvensanalyser avseende regelförenkling. Projektet är en uppföljning på den forskningsbaserade studien om regelbördans effekter och genomförs med stöd av myndigheten för Tillväxtanalys.

Anette är nationalekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578