Anette Andersson ny forskningsassistent


Typ: Aktuellt
2012-01-25

Anette Andersson är ny forskningsassistent hos Ratio och arbetar med konsekvensanalyser avseende regelförenkling.

Anette Andersson arbetar som forskningsassistent åt Johan Eklund, och studerar konsekvensanalyser avseende regelförenkling. Projektet är en uppföljning på den forskningsbaserade studien om regelbördans effekter och genomförs med stöd av myndigheten för Tillväxtanalys.

Anette är nationalekonom från Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).