Sök

Ann-Kari Edenius ny vice VD

Nyheter
Ann-Kari Edenius, Företagandets villkor

Ann-Kari Edenius är ny vice VD för Ratio från 1 januari 2015.

Som vice VD kommer hon leda den administrativa staben på Ratio och fortsatt ansvara för kommunikation. Ann-Karis primära uppdrag är att utveckla verksamheten och öka kunskapsspridningen till och via Ratios prioriterade målgrupper: akademi, näringsliv och beslutsfattare inom politik och förvaltning.

Ann-Kari började på Ratio som kommunikationschef 2009 och efterträder nu Karl Wennberg som fortsätter som forskare vid Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578