Ann-Kari Edenius ny vice VD


Typ: Aktuellt
2015-01-09

Ann-Kari Edenius är ny vice VD för Ratio från 1 januari 2015.

Som vice VD kommer hon leda den administrativa staben på Ratio och fortsatt ansvara för kommunikation. Ann-Karis primära uppdrag är att utveckla verksamheten och öka kunskapsspridningen till och via Ratios prioriterade målgrupper: akademi, näringsliv och beslutsfattare inom politik och förvaltning.

Ann-Kari började på Ratio som kommunikationschef 2009 och efterträder nu Karl Wennberg som fortsätter som forskare vid Ratio.