Ännu inte färdigröjt efter systemskiftet


Typ: Ratio i media
2007-12-11

Ännu inte färdigröjt efter systemskiftet – Svenska dagbladet

PJ Anders Linder refererar till Ratio i en ledare.