Sök

Anslag för forskning om städer och löner

Nyheter
Daniel Halvarsson, IFAU, Martin Korpi

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd. Ett anslag går i år till Ratios forskare Martin Korpi och Daniel Halvarsson för forskningsprojektet ”City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion”.

Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578