Anslag för forskning om städer och löner


Typ: Aktuellt
2019-12-10

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala. IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd. Ett anslag går i år till Ratios forskare Martin Korpi och Daniel Halvarsson för forskningsprojektet ”City size and wage inequality – The role of firm productivity in changing income dispersion”.

Läs mer här.