Äntligen jobb! utvärderas av Ratio


Typ: Aktuellt
2015-12-28

Projektet Äntligen jobb! skapades för att ge utrikes födda akademiker i Sverige möjlighet till praktik under sex månader. En yrkeskompetensbedömning görs under praktiken. Pilotverksamheten omfattar strax under 100 personer som praktiserar inom åtta företag.

Ratio gör nu en utvärdering i form av en intervjustudie med projektägare, handledare och kandidater hos företagen som ingår piloten. Vilka effekter kan identifieras? Vilka är de främsta framgångsfaktorerna? Var finns förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter? Är det ett verktyg för kompetensförsörjning och ökad mångfald?
Utvärderingen fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken men Arbetsförmedlingens roll och långsiktiga effekter för kandidater eller arbetsgivare ingår inte i studien.

Utvärderingen görs inom Ratios stora forskningsprogram Kompetens för tillväxt. Kristine Persson är projektledare.