Sök

Äntligen jobb! utvärderas av Ratio

Nyheter
Företagandets villkor, Integration, Kristine Persson, Praktik

Projektet Äntligen jobb! skapades för att ge utrikes födda akademiker i Sverige möjlighet till praktik under sex månader. En yrkeskompetensbedömning görs under praktiken. Pilotverksamheten omfattar strax under 100 personer som praktiserar inom åtta företag.

Ratio gör nu en utvärdering i form av en intervjustudie med projektägare, handledare och kandidater hos företagen som ingår piloten. Vilka effekter kan identifieras? Vilka är de främsta framgångsfaktorerna? Var finns förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter? Är det ett verktyg för kompetensförsörjning och ökad mångfald?
Utvärderingen fokuserar på vad som händer precis före, under och direkt efter praktiken men Arbetsförmedlingens roll och långsiktiga effekter för kandidater eller arbetsgivare ingår inte i studien.

Utvärderingen görs inom Ratios stora forskningsprogram Kompetens för tillväxt. Kristine Persson är projektledare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578