Sök

Är det gröna stålet verkligen grönt?

Nyheter
Christian Sandström, Energi, klimat, miljöteknik

Att utveckla tekniken för att producera fossilfritt stål är en viktig byggsten för att minska de globala koldioxidutsläppen. Men argumenten för att använda svensk fossilfri el för att tillverka vätgas som sen används för att producera fossilfritt stål är inte övertygande, skriver Christian Sandström med flera i en debattartikel på DI.

Samarbetet Hybrit har ambitionen att skapa rostfritt stål. De avser använda vätgas i produktionsprocessen, vilket skulle kräva ca 15 TWh el per år, motsvarande mer än 10 procent av Sveriges elförbrukning år 2020. De bedömer att besparingarna av CO2 kan uppgå till sex miljoner ton per år. Men 15 TWh hade kunnat ersätta smutsig kolkraftsel i andra länder motsvarande 15 miljoner ton, vilket är 2,5 gånger mer än vad Hybrit-satsningen ger.

DI Debatt lyfter Christian Sandström, biträdande professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, tillsammans med Magnus Henrekson, professor, Institutet för Näringslivsforskning, och Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, ett antal frågor kring om det gröna stålet verkligen är grönt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578