Är det gröna stålet verkligen grönt?


Typ: Aktuellt
2021-04-01

Att utveckla tekniken för att producera fossilfritt stål är en viktig byggsten för att minska de globala koldioxidutsläppen. Men argumenten för att använda svensk fossilfri el för att tillverka vätgas som sen används för att producera fossilfritt stål är inte övertygande, skriver Christian Sandström med flera i en debattartikel på DI.

Samarbetet Hybrit har ambitionen att skapa rostfritt stål. De avser använda vätgas i produktionsprocessen, vilket skulle kräva ca 15 TWh el per år, motsvarande mer än 10 procent av Sveriges elförbrukning år 2020. De bedömer att besparingarna av CO2 kan uppgå till sex miljoner ton per år. Men 15 TWh hade kunnat ersätta smutsig kolkraftsel i andra länder motsvarande 15 miljoner ton, vilket är 2,5 gånger mer än vad Hybrit-satsningen ger.

DI Debatt lyfter Christian Sandström, biträdande professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, tillsammans med Magnus Henrekson, professor, Institutet för Näringslivsforskning, och Siri Terjesen, professor, Florida Atlantic University och Norwegian School of Economics, ett antal frågor kring om det gröna stålet verkligen är grönt.