Sök

Är snabbväxande företag one-hit wonders?

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Gaseller, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Ny forskning visar att snabb tillväxt kan betraktas som mycket slumpmässig.

Sven-Olov Daunfeldt och Daniel Halvarsson har tillsammans fått artikeln ”Are high-growth firms one-hit wonders? Evidence from Sweden” accepterad för publicering i Small Business Economics: An Entrepreneurship Journal.

I artikeln tittar Ratioforskarna närmare på snabbväxande företag. Ett fenomen som har kommit att uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten eftersom de bidrar med merparten av all sysselsättningstillväxt i ekonomin.

Daunfeldt och Halvarsson tittar i studien närmare på om de snabbväxande företagen också är snabbväxare i framtida perioder. Det visade sig att sannolikheten att ett snabbväxande företag även är snabbväxare i kommande perioder var så låg som 1 procent. Snabb tillväxt kan därför betraktas som mycket slumpmässig. En slutsats är att dessa företag kan liknas med så kallade one-hit wonders.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578