Se Är svensk yrkesutbildning relevant? Ett företagsperspektiv på validering live och i efterhand


Typ: Aktuellt
2016-05-12

Se sändningen här live och i efterhand

Uppfyller svensk yrkesutbildning rimliga relevanskrav? Klarar näringslivet att ställa rätt krav på utbildningarna? Hur kan man validera generiska kompetenser? Är SeQF:en en möjlig utgångspunkt för ett gemensamt system?

Ratio arrangerar ett seminarium under yrkes-SM i Malmö den 12 maj. Vid seminariet presenteras nya resultat från projektet Yrke, kvalifikation, rörlighet – en förstudie som bedrivs med stöd av Europeiska sociala fonden.

Yrkesutbildningens irrvägar: Nils Karlson, docent och VD Ratio
Hur uppfattas och arbetas det med validering i branschorganisationer?: Alexandru Panican, docent Ratio och Lunds Universitet

Panel: Jens Albrektsson, Installatörsföretagen; Elin Landell,Valideringsdelegationen 2015–2019; Andreas Schönström, kommunalråd (S) med ansvar för arbetsmarknad, gymnasie- och vuxenutbildning, Malmö; Niklas Aubell, affärsutvecklingschef, Proffice Group.

Datum: torsdagen den 12 maj
Lokal: Malmömässans konferenslokal, 1 tr, Malmö
Tid: 9.30–10.15

Se sändningen här

Mer information om yrkes-SM finns här.