Sök

Arbetsmarknaden behöver en ny historisk kompromiss

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson, Ratio i media

Arbetsmarknaden behöver en ny historisk kompromiss – Dagens nyheter

Nils Karlson och Henrik Lindberg efterlyser en ny historisk kompromiss mellan arbetsmarknadens parter.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578