Året som gått


Typ: Aktuellt
2009-12-18

Som ordförande för Ratio kan jag med glädje summera det gångna året.
Med kvalitet, relevans och kunskapsspridning i fokus har flera viktiga forskningsframsteg gjorts.

Årets mäktigaste prestation är kanske ändå värdskapet för den internationella konferensen med Mont Pelerin Society. 330 deltagare från 33 länder möttes i Stockholm för att utforska marknadsekonomins roll i välfärdsstaten.

Jag ser också med glädje att flera nya forskningsprojekt startats under året och att vi går in i 2010 med stärkt finansiering och goda utsikter att utvecklas som Sveriges ledande institut inom forskning kring företagandets villkor.

God Jul och Gott nytt år!

Jens Spendrup
Ordförande Ratio