Sök

Året som gått

Nyheter
Företagandets villkor, Jens Spendrup

Som ordförande för Ratio kan jag med glädje summera det gångna året.
Med kvalitet, relevans och kunskapsspridning i fokus har flera viktiga forskningsframsteg gjorts.

Årets mäktigaste prestation är kanske ändå värdskapet för den internationella konferensen med Mont Pelerin Society. 330 deltagare från 33 länder möttes i Stockholm för att utforska marknadsekonomins roll i välfärdsstaten.

Jag ser också med glädje att flera nya forskningsprojekt startats under året och att vi går in i 2010 med stärkt finansiering och goda utsikter att utvecklas som Sveriges ledande institut inom forskning kring företagandets villkor.

God Jul och Gott nytt år!

Jens Spendrup
Ordförande Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578