Sök

Åtta unga akademiker till Ratio i sommar

Nyheter
Forska hos Ratio

Under sommaren arbetar nio unga akademiker inom Ratios program Unga forskare. Dessa sommarassistenter får under sex veckors tid utveckla sina intressen för forskning genom kvalificerat arbete i en tvärvetenskaplig miljö. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå.

Årets sommarassistenter är:

Amelia Möller Andréewitch, Lunds universitet

Athina Swahn, Handelshögskolan i Stockholm

Eliel Stenström, London School of Economics

Elis Carlberg Larsson, Linköpings universitet

John Norell, Stockholms universitet

Lilian Ivstam, Handelshögskolan i Stockholm

Marcus Lindeberg Goñi, Stockholms universitet

Simona Koria, Göteborgs universitet

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578