Sök

Attityder bakom kompetensbrist

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson, Samverkan

Att lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden handlar om att ändra utbildningssystemets attityder och inställning till samverkan med näringslivet skriver Nils Karlson, VD Ratio, i en debattartikel i GP.

Läs hela artikeln: Attityder bakom kompetensbrist

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578