Sök

Barriärer för en cirkulär svensk industri – forskningsprojekt beviljas medel

Nyheter

Jonas Grafström och Linda Weidenstedt beviljas tillsammans med Gregory A Poelzer forskningsmedel från Formas för att studera cirkulär ekonomi.

För att leva upp till de internationella klimatmålen samt målen i Agenda 2030 behöver Sverige ställa om från en linjär, fossilbaserad ekonomi till en cirkulär, biobaserad ekonomi. Men trots att ett omfattande arbete görs på statlig och lokal nivå, liksom inom branscherna, och trots att vinsterna med en cirkulär ekonomi förväntas vara stora, både ekonomiskt och miljömässigt, dröjer implementeringen.

I forskningsprojetet “Barriärer för en cirkulär svensk industri”, som nu beviljats medel från Formas, kommer Ratio-forskarna Jonas Grafström och Linda Weidenstedt att tillsammans med Gregory A Poelzer, LTU, att studera varför en övergång till en cirkulär ekonomi, i en utvald del av den svenska industrin, dröjer samt presentera vilka barriärer som behöver rivas för att en implementering ska kunna fortgå och vilka internationella lärdomar som kan vara relevanta för utvecklingen av en cirkulär ekonomi i Sverige.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578