Sök

Behövs företagarna i politiken?

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Jens Spendrup, Kristina Nyström

Valet av kandidater till Riksdagen utgör en viktig signalmekanism. Många riksdagsledamöter saknar idag erfarenhet av arbete i privat sektor, visar en sammanställning gjord av Riksdagens Utredningstjänst (Politikers Yrken 2010/2011). Där framgår att tolv procent av ledamöterna är egenföretagare och 20 procent har en bakgrund i privat sektor. Övriga tillhör kategorierna offentligt anställda eller heltidspolitiker/ombudsmän.

Docent Kristina Nyström genomförde 2010/2011 en enkätundersökning bland riksdagsledamöter, som jämfördes med samma frågor som ställts till svenskar i GEM-undersökningen 2010. Resultaten visar tydliga skillnader i attityder till entreprenörskap mellan riksdagsledamöter och väljare. Till exempel anser endast 25 procent av väljarna att det är enkelt att starta och driva företag, medan 55 procent av politikerna tycker att det är enkelt att starta och driva företag. Studie är beskriven i artikeln ”Entrepreneurial politicians” som är accepterad för publicering i den vetenskapliga tidskriften Small Business Economics.

Vid Tillväxtdagarna diskuterade en panel Kristinas forskningsresultat och vilka konsekvenserna blir om gapet mellan politiker och väljare blir för stort. Panelen bestod av tidigare näringsministern Maud Olofsson, Jens Spendrup, ordf Spendrups, Åke Svensson, VD Teknikföretagen, Nina Larsson, partisekreterare (FP) och Evin Cetin, ombudsman för (S) i Dalarna.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578