Sök

Bort med projektifieringen!

Nyheter
Almedalen, Företagandets villkor

Bort med projektifieringen! – Driva eget

Karl Wennberg citeras om insolvensregler efter att ha deltagit i en panel hos Nyföretagarcentrum under Almedalsveckan.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578