Branschen som gasar när andra bromsar


Typ: Ratio i media
2013-02-03

Branschen som gasar när andra bromsar – Dagens Nyheter

Jonas Olofsson kommenterar företagens kompetensförsörjning.