Sök

Brexit mer kostsamt än väntat

Nyheter
Andreas Hatzigeorgiou, Brexit, Företagandets villkor, Handel, Magnus Lodefalk, Migration

Ek. dr Andreas Hatzigeorgiou är tillsammans med Magnus Lodefalk från Örebro universitet aktuell med en ny studie av konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU. I artikeln The Brexit Trade Disruption Revisited argumenterar Hatzigeorgiou och Lodefalk för att de ekonomiska effekterna av en brexits underskattats då migrationens potential ofta bortses från. En brexit skulle sannolikt innebära minskad in- och utvandring, något som får konsekvenser då tidigare forskning visar att 10 procent fler utlandsfödda från ett land ökar exporten till landet i fråga med 1-4 procent.

Med anledning av omröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap intervjuas Andreas Hatzigeorgiou i dag i Dagens industri. Tillsammans med Magnus Lodefalk har han även författat en insändare i Financial Times.Hela studien hittas här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578