Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet


Typ: Ratio i media
2013-06-27

Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet – Dagens Nyheter

Debattartikeln refererar till Ratios forskning om matchning på den svenska arbetsmarknaden.