Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?


Typ: Aktuellt
2019-12-03

Hur kan politiken stödja innovativa företag? Vilka internationella erfarenheter finns? Hur kan man underlätta för oetablerade och innovativa företag som utmanar rådande strukturer? Vilka är egentligen de främsta hindren för innovation och entreprenörskap?

I skriften Innovationspolitik för tillväxt sammanfattas resultaten från Ratios stora forskningsprogram Financing of Innovations. Nu ges den ut i en översatt och uppdaterad version med titeln  Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?

Peter G. Klein, Caruth Professor of Entrepreneurship, Baylor University & Norwegian School of Economics, har sagt följande om boken:

Everyone wants more and better innovations, but how? Policymakers have long searched for magic bullets – state-funded incubators and science parks, targeted subsidies and prizes, entrepreneurship training, improved patent systems, and the like – but none seems to work. As this book demonstrates, the best policies to promote innovation are those that promote economic activity more generally: private property, free and open markets, sound money, and a legal system that favors competition, not particular competitors.

Läs mer om skriften och köp den här.