Byggsektorn kan gå från kartellkultur till samarbetsklimat


Typ: Ratio i media
2011-07-06

Byggsektorn kan gå från kartellkultur till samarbetsklimat – Webfinanser

Artikel om Ratios seminarium. (http://www.webfinanser.com/nyheter/2287669/byggsektorn-kan-ga-fran-kartellkultur-till-samarbetsklimat/)

  • 6 JULI 2011