Sök

Christian Sandström föreläser på Nya Zealand

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Svenska modellen, Välfärd

Tekn dr Christian Sandström redde ut begreppen kring svensk ekonomi hos institutet New Zealand Initiative under rubriken ”Is Sweden really a socialist economy?”.

The New Zealand Initiativ är ett oberoende institut på Nya Zealand som arbetar för att förbättra företagandets villkor och underlätta skapandet av en öppen, blomstrande och fri ekonomi.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578