Sök

Christian Sandström om collective action-problem i offentlig sektor

Nyheter
Christian Sandström, Företagandets villkor, Innovation

Docent Christian Sandström är tillsammans med dr. Joakim Netz och dr. Mattias Axelson aktuella med en ny publicering i tidskriften Creativity and Innovation Management. I artikeln Collective action problems in public sector innovation: A business model perspective undersöker forskarna vad forskning om affärsmodeller säger om möjligheterna till innovation i offentlig sektor. De visar att innovationsförmågan i offentliga sektorn hämmas av problem med kollektivt handlande. En problematik forskarna anser behöver förstås bättre. Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578