Christian Sandström om collective action-problem i offentlig sektor


Typ: Aktuellt
2017-11-30

Docent Christian Sandström är tillsammans med dr. Joakim Netz och dr. Mattias Axelson aktuella med en ny publicering i tidskriften Creativity and Innovation Management. I artikeln Collective action problems in public sector innovation: A business model perspective undersöker forskarna vad forskning om affärsmodeller säger om möjligheterna till innovation i offentlig sektor. De visar att innovationsförmågan i offentliga sektorn hämmas av problem med kollektivt handlande. En problematik forskarna anser behöver förstås bättre. Läs mer här.