Sök

Christian Sandström på SAP Innovation Forum

Nyheter
Chalmers, Christian Sandström, Disruptiva innovationer, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Teknikskiften

Christian Sandström, Tekn Dr vid Ratio föreläser om Kodak Moments och Disruptiva Innovationer.

Läs mer här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578