Sök

Christina Öberg får medel till forskning om hållbarhet i landsbygd

Nyheter

– Det finns ett mål med vår landsbygd och det finns ett miljömässigt mål med vårt samhälle. Problemet är att de inte riktigt fungerar ihop, säger Christina Öberg i en intervju med Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad Universitet där hon också är verksam som professor i företagsekonomi.

– När vi forskar om hållbarhet tittar vi ofta på att det finns problem mellan det ekonomiska och det miljömässiga eller mellan det sociala och det ekonomiska. Hållbarhet har tre dimensioner som man brukar prata om och de spänningar som finns mellan dem. När det gäller specifikt mellan landsbygd, stad och hållbarhet har de flesta studier belyst att landsbygdsetablerade företag ofta får ta miljösmällar i form av att ohälsosam produktion placeras i just landsbygd, fortsätter Öberg.

Forskningsprojektet, ”Är en hållbar landsbygd hållbar?”, är tvåårigt och kommer huvudsakligen att baseras på intervjuer. Det har beviljats 1 600 000 kronor från familjen Kamprads stiftelse.

Läs hela KAU:s intervju med Öberg här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578