Christina Öberg ny medarbetare på Ratio


Typ: Aktuellt
2016-09-04

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Örebro universitet och kommer från och med september att knytas till Ratio på 20 %. Forskningsintressena inkluderar nätverk med särskilt fokus på dynamik och strategi, kundrelationer, fusioner & förvärv, samt innovation. Christina har publicerat flertalet akademiska artiklar, bokkapitel och böcker och är även Visiting Professor vid Leeds University och Honorary Associate Professor vid Exeter University.