Sök

Christina Öberg ny medarbetare på Ratio

Nyheter
Christina Öberg, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Örebro universitet

Christina Öberg är professor i marknadsföring vid Örebro universitet och kommer från och med september att knytas till Ratio på 20 %. Forskningsintressena inkluderar nätverk med särskilt fokus på dynamik och strategi, kundrelationer, fusioner & förvärv, samt innovation. Christina har publicerat flertalet akademiska artiklar, bokkapitel och böcker och är även Visiting Professor vid Leeds University och Honorary Associate Professor vid Exeter University.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578