Dålig kunskap om företag som inte växer


Typ: Ratio i media
2011-07-09

Dålig kunskap om företag som inte växer – Privata Affärer

Artikel om Ratios forskning.