Sök

Daniel Halvarsson i Journal of Entrepreneurship and Public Policy

Nyheter
Dan Johansson, Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, OECD, Snabbväxande företag, Sven-Olov Daunfeldt

Ratiomedarbetaren Daniel Halvarsson har tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt och Dan Johansson vid HUI Research publicerats i Journal of Entrepreneurship and Public Policy. I artikeln Using the eurostat-OECD definition of high-growth firms: a cautionary note uppmanar författarna till försiktighet vid användandet av Eurostats och Oecd:s definition av snabbväxande företag. Detta då den exkluderar småföretag. Genom företagsdata från Sverige visar författarna att Eurostat-OECD-definitionen under perioden 2005-2008 skulle exkludera 95% av alla företag och 40% av alla nya arbeten som skapas i ekonomin.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578