Daniel Halvarsson i Journal of Entrepreneurship and Public Policy


Typ: Aktuellt
2015-04-22

Ratiomedarbetaren Daniel Halvarsson har tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt och Dan Johansson vid HUI Research publicerats i Journal of Entrepreneurship and Public Policy. I artikeln Using the eurostat-OECD definition of high-growth firms: a cautionary note uppmanar författarna till försiktighet vid användandet av Eurostats och Oecd:s definition av snabbväxande företag. Detta då den exkluderar småföretag. Genom företagsdata från Sverige visar författarna att Eurostat-OECD-definitionen under perioden 2005-2008 skulle exkludera 95% av alla företag och 40% av alla nya arbeten som skapas i ekonomin.