Sök

Därför blir det inte en ny skattereform

Nyheter
Australien, Företagandets villkor, Liberalisering, Nils Karlson, Ratio i media, Reformer, Statskonst, Sverige

Nästan alla partier säger sig vilja göra en skattereform. Men så länge verklighetsbeskrivningen skiljer sig åt är det osannolikt att det kommer att ske. Värderingarna i rättvisefrågor är också ett problem. Och dagens makthavare brister i politisk skicklighet, skriver docent Nils Karlson i Dagens industri.

Nils Karlson är författare till den nyutkomna boken Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies, (Palgrave Macmillan). I boken utvecklas en ny teori för hur välståndshöjande, liberala reformer kan genomföras, baserad på tidigare forskning om institutionell förändring och en jämförande studie av Sveriges och Australiens reformer under de senaste 25-30 åren. Läs mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578