Sök

De klassiska bankjobben försvinner men andra tillkommer – kommentar från Grafström

Nyheter
Försvinner jobben, Jonas Grafström

”I dagarna kom nyheten att Handelsbanken lägger ner 180 av sina 380 kontor i Sverige. På den personliga nivån är det för många en tragedi, men på systemnivån är det inte en oväntad utveckling. Den teknologidrivna strukturomvandlingen av ekonomin fortgår. Även om dessa bankjobb försvinner finns det ingen anledning att tro att det totala antalet jobb blir färre, de blir bara annorlunda. Den som vill vara kvar på arbetsmarknaden måste därför själv ta ett ansvar för att framtidssäkra sig.”

Så inleder Jonas Grafström, fil dr, en kommentar apropå bankens besked om att minska antalet kontor. Läs hela hans resonemang om teknikutveckling och strukturomvandling här. Han skriver även en debattartikel i Corren på samma tema, läs den här.

Grafström gav tidigare i år ut den populärvetenskapliga boken Moderna tider 4.0 – Från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna som diskuterar just dessa frågor (Volante förlag).


Under avsnittet Aktuell expert kommenterar Ratios forskare olika aktuella ämnen, såsom anställningsskydd, jobb som försvinner och globalisering. Se mer här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578