Sök

“De statliga företagsstöden är dyra och löser inga problem”

Nyheter
Anders Gustafsson, Christian Sandström, Företagandets villkor, Företagsstöd, Forska hos Ratio, Innovation, Institutionell ekonomi, Kapitalmarknader, Karl Wennberg, Nils Karlson, Public Choice, Subventioner

Ratioforskarna Nils Karlson, Christian Sandström och Karl Wennberg skriver i Dagens Nyheter om resultaten från det femåriga forskningsprogrammet Financing of Innovations. Läs mer om deras slutsatser i boken Innovationspolitik för tillväxt.

”Svensk näringslivspolitik har dock under en längre tid fokuserat på strukturell kapitalbrist och lagt stora skattebelopp på att försöka korrigera detta. Enligt Tillväxtanalys (2015) uppgick enbart de direkta företagsstöden till 27 miljarder år 2011. I detta belopp ingår inte jordbruksstödet, EU-stöd och en rad små stöd. Beloppet, som i dag är väsentligt högre, motsvarade mer än hälften av den statliga inkomstskatten på arbete.

Ny forskning från Ratio, baserat på ett femårigt forskningsprojekt med ett femtiotal nya studier, visar emellertid att det är svårt att påvisa förekomsten av marknadsmisslyckanden på den svenska kapitalmarknaden, dess eventuella storlek och i vilka sektorer det finns ett problem. Det är inte främst bristen på kapital som hindrar framväxten av nya innovationer. Det visar vi i vår nya bok ’Innovationspolitik för tillväxt’.

I flera vetenskapliga artiklar och i en doktorsavhandling visar Ratios forskning dessutom att det saknas tydliga, positiva effekter av företagsstöd i termer av tillväxt eller sysselsättning. Särskilt gäller detta de regionala stöden. Det är med andra ord ytterst tveksamt om företagsstöden faktiskt bidrar till tillväxt och nya jobb.

Myndigheter och politiker kan svårligen identifiera de företag eller sektorer där framtida innovationer kommer att uppstå. De saknar både den information och de incitament som krävs. Följden är att påstådda marknadsmisslyckanden har ersatts av politikmisslyckanden.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578