Sök

Debattinlägg: “Svensk skola saknar tillräcklig kontakt med arbetslivet”

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Kompetens för tillväxt, Prao, Ratio i media

”Svensk skola saknar tillräcklig kontakt med arbetslivet” – Sydsvenska dagbladet

”Att elever får göra studiebesök på arbetsplatser är utmärkt, likaså att personal och företagare från arbetslivet gästföreläser i skolan. Men det ersätter inte behovet av arbetsplatsförlagd prao, skriver Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578