Debattinlägg: ”Svensk skola saknar tillräcklig kontakt med arbetslivet”


Typ: Ratio i media
2016-09-12

”Svensk skola saknar tillräcklig kontakt med arbetslivet” – Sydsvenska dagbladet

”Att elever får göra studiebesök på arbetsplatser är utmärkt, likaså att personal och företagare från arbetslivet gästföreläser i skolan. Men det ersätter inte behovet av arbetsplatsförlagd prao, skriver Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut.”