Sök

Deidre McCloskey om entreprenörskapets dygder

Nyheter
Deirdre McCloskey, Dygder, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Göteborgs universitet, Handelshögskolan Stockholm, Marknadsekonomi, Sara Sarasvathy, University of Illinois

Den 23-25 maj arrangerar Ratio ett vetenskapligt kollokvium om dygder och entreprenörskap.

Plenarföreläsare är professor Deirdre McCloskey, University of Illinois at Chicago och Göteborgs universitet samt professor Saras Sarasvathy, Darden School of Business, University of Virginia och Indian Institute of Management, Bangalore.

Är utvecklingen av dygder nödvändig för framgångsrikt entreprenörskap och marknadsekonomi? Om så, vilka dygder eller moraliska mönster är viktigast i praktiken? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under workshopen.

Plenarföreläsningarna är öppna och kommer att hållas på Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65:

Deirdre McCloskey
24 maj, kl 12.00, rum 550 )

Saras Sarasvathy
24 maj, kl 16.00, rum Ragnar

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578