Sök

Den amerikanska drömmen finns i Sverige – nytt Working Paper om inkomstskillnader

Nyheter
Absolute mobility, Erik Liss, income decomposition, intergenerational income mobility, Karl Wennberg, Martin Korpi, social mobility

Ratioforskarna Erik Liss, Martin Korpi och Karl Wennberg har i sitt senaste papper ”Ratio Working Paper No. 325: The American Dream Lives in Sweden: Trends in intergenerational absolute income mobility” undersökt trenderna i absolut inkomstmobilitet. Trots en betydande litteratur om relativ inkomstmobilitet mellan generationer finns det en brist på studier av absolut rörlighet mellan generationer, det vill säga om nuvarande generationer tjänar mer eller mindre än deras föräldrar gjorde i samma ålder, samt hur man förklarar nivån av absolut rörlighet. Resultatet i deras Working Paper visar att den absoluta rörligheten i Sverige överskrider USA:s och är i stort sett i nivå med Kanada. Graden av absolut rörlighet för kvinnor överstiger mäns under studietiden, men trenden har varit starkare för män.

Du kan läsa hela Working Papret här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578