Sök

Den finska kollektivavtalsmodellen i stöpsleven – se seminariet i efterhand

Nyheter

De finska arbetsgivarna inom Skogsindustrin och Teknologiindustrin, landets ledande exportsektorer, beslutade i oktober 2020 respektive mars 2021 att ensidigt säga upp kollektivavtalen på industrinivå för att åstadkomma lokala förhandlingar på företagsnivå direkt med medarbetarna. Ambitionen är att förändra finsk lönebildning för att åstadkomma ökad lokal flexibilitet och stärkt konkurrenskraft.

I rapporten, som baseras på intervjuer med partsföreträdare och experter samt tidigare forskning och medieuppgifter, beskrivs bakgrunden till arbetsgivarnas beslut, deras motiv, andra branschers reaktioner, de fackliga motparternas synsätt samt olika statliga regleringars betydelse för utvecklingen. Avslutningsvis diskuteras ett antal lärdomar för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Rapporten presenterades den 30 september på ett webinarium, som nu går att se i efterhand här.

Medverkande på seminariet var bland andra: 
Antti Kauhanen, professor i nationalekonomi, finska ETLA (Näringslivets forskningsinstitut), 
Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, 
Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Byggföretagen, 
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna,
Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578