Sök

Den svenska modellen måste passa verkligheten – Stern personporträtteras i Lag & Avtal

Nyheter
Arbetsmarknad, Charlotta Stern, Lag & avtal, Lotta Stern

Lotta Stern, sociologiprofessor vid Stockholms universitet och vice vd på Ratio, hukar inte för ämnen som uppfattas som kontroversiella.

Hon intervjuas i senaste numret av Lag & Avtal och berättar där om både sin egen forskning och om Ratio. Läs hela artikeln här.

Läs bland annat om hur Stern har ifrågasatt branschuppdelning i fack- och arbetsgivarorganisationer utifrån hur ekonomin fungerar:

– Det är en till utmaning som vi har identifierat. Branscher glider in i varandra. Vad är skillnaden mellan livsmedel och medicin i dag när man tillsätter probiotiska ingredienser i mjölk? Uppdelningen luckras upp. Hur ska man organisera nya företag som tillverkar livsmedel men med medicinsk expertis? Vilken branschorganisation ska de vara med i?

I intervjun lyfts även andra delar av Sterns forskning upp, bland annat den som kritiserat genusvetare som bortser från biologiska för­klaringar till könsskillnader.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578