Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att överleva


Typ: Ratio i media
2010-11-04

Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att överleva – Dagens Nyheter

Debattartikel av Nils Karlson.